Böcker

Rubikon

Min spänningsroman Rubikon är under utgivning på Lava förlag. Såhär skriver förlaget:

Rubikon är skriven för att underhålla och engagera men har en djup moralfilosofisk klangbotten, som grundas i författarens forskning i ämnet. Oerhört välskrivet och spännande. Intressanta frågor om moral och rättvisa. Ständigt ett driv framåt, djup i karaktärerna och många fängslande scener.”

Vi är alla individualister

Vi är alla individualister sammanställer min forskning om individualism och placerar den i ett politiskt sammanhang. Jag tar ett nytt teoretiskt helhetsgrepp om liberalismen och argumenterar för att individualismen bör vara dess ideologiska ryggrad. Läs mer här.

Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice

Syftet med min doktorsavhandling var att göra teoretiska ideal om autenticitet användbara i praktiken. Med autenticitet menas här att vara ”genuin”, ”sann mot sig själv” eller liknande. Läs mer här.