Böcker

Rubikon

Sverige står inför ett ryskt angrepp. John Blixt, en veteran från den svenska specialstyrkan SOG, rekryteras till C-op, en hemlig sektion inom den militära underrättelsetjänsten. John får i uppdrag att mörda den ryske general som är ansvarig för invasionsplanerna – men bör han följa order? Ska Sverige vara det land som skjuter först?

I handeln 14 september 2023. Läs mer här. Förbeställningar: VulkanAdlibrisBokus

Vi är alla individualister

Vi är alla individualister sammanställer min forskning om individualism och placerar den i ett politiskt sammanhang. Jag tar ett nytt teoretiskt helhetsgrepp om liberalismen och argumenterar för att individualismen bör vara dess ideologiska ryggrad. Läs mer här.

Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice

Syftet med min doktorsavhandling var att göra teoretiska ideal om autenticitet användbara i praktiken. Med autenticitet menas här att vara ”genuin”, ”sann mot sig själv” eller liknande. Läs mer här.