Vi är alla individualister

Vi är alla individualister sammanställer min forskning om individualism och placerar den i ett politiskt sammanhang. Jag tar ett nytt teoretiskt helhetsgrepp om liberalismen och argumenterar för att individualismen bör vara dess ideologiska ryggrad.

Beställ boken från förlaget eller exempelvis Adlibris, Bokus och Boktugg.

”Få kan som Jesper Ahlin Marceta koppla samman akademisk filosofi med aktuell samhällsdebatt och ge läsaren aha-upplevelser på båda områdena. Rekommenderas starkt!” – Andreas Bergh

”Det är lysande – innovativt och övertygande. Mycket är vunnet om Ahlin Marceta kan övertyga svenska liberaler…” – Joel Stade

”Det bästa med boken är att det är en välskriven bok, det är en bra bok, det är en annorlunda bok som går in i liberalismen från ett annat håll.” – Payam Moula

”Vi är alla individualister är en väl genomförd argumentation för individualismen som politisk och moralisk hållning.” – Bibliotekstjänst

”En debatt om liberalismen kan inte unna sig den intellektuellt lata lyxen att skylla allt på någon annan, eller på att liberalismen egentligen är perfekt och bara har perverterats eller tillämpats fel. Ahlin Marceta är allt annat än intellektuellt lat, så han tar sig an problemet genom att fundera igenom individualismen på allvar.” – Per Kraulis

Förlagets beskrivning av boken

Sverige påstås ofta vara ett av världens mest individualistiska länder. Här anses varje individ äga en okränkbar rätt att forma sitt eget liv utan hänsyn till kollektivet. Religion, kultur, till och med familjen, äger ett värde bara så länge dessa är ett resultat av enskilda individers fria vilja.

Men vad innebär egentligen en individualistisk människosyn? Hur har den uppstått, hur förhåller den sig till idéer om frihet och jämlikhet? Viktigast av allt: kan den försvaras?

I Vi är alla individualister spårar Jesper Ahlin Marceta idén om individualismen tillbaka till 1700-talets amerikanska och franska frihetsrevolutioner. Han tar sig an individualismens kritiker i den samtida svenska idédebatten och bemöter invändningar från såväl vänster som höger. Boken landar i ett moraliskt försvar av individualismen som vägledande liberal princip.