Jesper Ahlin Marceta

Pressfoton

Jag är skrivande fotograf med särskilt intresse för samhällsfrågor. Till mina mest betydande arbeten hör fackboken Vi är alla individualister (2021) och bilderna på Frankrikes president Emmanuel Macron. Skicka gärna ett mail om du har frågor eller vill anlita mig: info@jahlinmarceta.se.

Arkiv

Skribentsidor: DN, Liberal Debatt, VLT, Nya Mitten, Västerbottens-Kuriren, Fagersta-Posten, Sala Allehanda, Bbl/AT, Nu i Österåker.

2023-03-19 — Liberalismens blinda fläckar, Basakademin

2023-03-12 — Frihetens filosofi och idéhistoria, Foresakademin

2023-03-04 — Liberalismens döda vinkel, Centerstudenter

2023-03-01 — Rysslandskopplingar eller inte – Chang Frick är i alla fall en dumstrut, DN

2023-02 — Maten & Moralen, Magasin måltid

2023-02-26 — Liberalismens blinda fläckar: sociala strukturer, Stureakademin

2023-02-24 — Fråga liberalen: ”En liberal sverigedemokrat är som en vegansk fläskfilé”, Nya Mitten

2023-02-21 — När de ”låtsassakliga” tar över debatten, Västerbottens-Kuriren

2023-02-10 — Fråga liberalen: ”Nyliberalism är en underideologi”, Nya Mitten

2023-02-10 — Nya Mittens husliberal tar emot läsarfrågor, Nya Mitten

2023-02-03 — Liberaler ska inte älska att äga, Flamman

2023-01-26 — Köp arbetsskor åt undersköterskorna, Västerbottens-Kuriren

2023-01-21 — Visionen om skärgården lever, Nu i Österåker

2023-01-05 — Låt det offentliga ta tillbaka makten över skolorna, Västerbottens-Kuriren

2022-12-08 — Nu väntar fyra år i Riksdagen för Ekeroth Clausson (S) – se hennes nya vardag, Mariestads-Tidningen

2022-11-26 — Ta tillbaka framtiden: panelsamtal med Nina Björk, Socialistiskt forum (stora scenen)

2022-11-21 — Slopade avgifter för våldtäktsoffer en självklarhet, Jönköpings-Posten

2022-11-19 — Monarkin och medierna, Republikanska föreningen

2022-11-10 — Cancelkulturen på svenska lärosäten: Ett utbrett problem eller överdrivet? SVT Morgonstudion (SVT, SVT Play)

2022-11-09 — Liberalismens filosofi och idéhistoria, LUF Storstockholm

2022-09-29 — In pursuit of Agency, Edgeryders

2022-09-22 — Solidaritet i individualismens tid, Bokmässan

2022-09-22 — Har ekonomerna kidnappat liberalismen? Bokmässan

2022 — Does Libertarian Self-Ownership Protect Freedom? De Ethica

2022-05-19 — Marknadsliberalismen har visst sin plats, SvD

2022-04-29 — Valfritt att vila i frid? Intervju med Jesper Ahlin Marceta, Intension

2022-04-14 — Man måste prata med väljarna, inte bara om dem, SvD

2022-04-10 — Om liberalism, Filosofiska rummet

2022-03-31 — Därför borde alla läsa Anarki, stat och utopi, Timbro

2022-03-21 — Individualism, Planet & Politik

2022-03-16 — Flyktingfrågans återkomst, Smedjanpodden

2022-02-28 — Liberalismens blinda fläck: sociala normer, Stureakademin

2022-02-23 — Boksamtal, Fores

2022 – Västeråsarnas val, VLT

2022 – The Usefulness of Concepts as a Methodological Point of Reference in Applied EthicsMetaphilosophy

2021-12 — Ej en annan mans träl, Axess

2021-11-24 — Politisk filosofi i praktiken, Umeå universitet

2021-11-18 — On Individualism, Filosofiska föreningen i Lund

2021-11-08 — Politikens rot: Jesper Ahlin Marceta, intervju i Radikalt Forum

2021-10-29 — Ny ledarskribent tar plats bredvid Molander, VLT

2021-10-23 — VLT får ny biträdande politisk redaktör, VLT

2021-10-22 — M förvaltar bara den amerikanska friheten, Liberal Debatt

2021-10-16 — Om individualism med Joel Halldorf, i podcasten Ideologipodden

2021-10-12 — Om individualism, i podcasten Allt du velat veta

2021-10-08 — Om Vi är alla individualister, Nätverket Socialliberal Utveckling

2021-10-05 — Till och med vänstern är kapitalister, VLT

2021 — Vi är alla individualister, Timbro förlag

2021-09-28 — Liberaler måste stärka den politiska gemenskapen, Smedjan

2021-09-28 — Liberalism, Filosofisk podcast

2021-09-22 — KTH-filosofi om stigande havsnivåer, Svensk filosofi

2021-09-20 — Politisk filosofi i praktiken, Mälardalens högskola

2021-09-18 — ”Socialliberalism”, Moderata studenters spetsutbildning

2021-09 — Individualism Under Constraining Social Norms: Conceptualizing the Lived Experiences of LGBT persons. Avant. Trends in Interdisciplinary Studies.

2021-09-02 — Gemenskap och samhällsbyggnad, Arkitekturdagarna

2021-08-20 — Drömmen om Folkpartiet som försvann, VLT

2021-08-09 — Rädda liberalismen från nyliberalerna, Liberal Debatt

2021-08-04 — Släpp föreställningen om »klassisk liberalism« och »socialliberalism«, Liberal Debatt

2021-07-23 — Förvalta den gemensamma ljudmiljön, VLT

2021-07-12 — Tydligare spelregler krävs för att skydda den akademiska friheten, DN

2021-07-08 — Lagarna som skyddar hbtq-personer efterlevs inte, SvD

2021-07 — Biträdande redaktör och foto omslagsbild, Liberal Debatt 4/2021

2021-07-05 — Individualismen – vårt skydd mot auktoritet, Liberal Debatt

2021-07-05 — Liberaler bryr sig för mycket om staten, Liberal Debatt (med Emma Høen Bustos och Matilda Molander)

2021-06-25 — Släpp prestigen och prata med varandra, Lööf och Dadgostar, VLT

2021-06-24 — Intervju med VLT

2021-06-09 — Moderator, Ethics of AI Use in the Public Sector, Kungliga Tekniska högskolan

2021-05-03 — En falsk föreställning om en »äkta« liberalism, Liberal Debatt

2021-03-15 — Borde vi tolerera låtsastidningarna? Liberal Debatt

2021-03-11 — Vem vågar starta tidning efter haveriet på Bulletin? Liberal Debatt

2021-02-18 — ”Farliga spekulationer”: medicinerna räddar liv, SvD Kultur

2021-02-01 — Slutreplik: Arkitekturupproret vill inte att vi lämnar något eget till eftervärlden, Bostadsbubblan

2021-01-25 — Mot populism och historielöshet i Arkitekturupproret, Bostadsbubblan

2021-01-18 — Filosofi i det offentliga samtalet, i podcasten Om filosofers liv och tankar

2021 — Authenticity and Physician-Assisted Suicide: A Reply to AhlzénMedicine, Health Care and Philosophy

2021 — Constructing the Abstract IndividualErkenntnis

2021 — An Individualist Theory of MeaningThe Journal of Value Inquiry

2021 — Respect the Author: a Research Ethical Principle for ReadersJournal of Academic Ethics 19, 175–185

2020 — The Evidence-Based Policy Movement and Political IdealismEvidence & Policy

2020 — Resolved and Unresolved Bioethical Authenticity ProblemsMonash Bioethics Review 38(1), 1–14

2020 — David C. Rose, Why Culture Matters MostThe Journal of Value Inquiry 54(1), 151–153

2020-12-20 — Idéliberalernas julkalender

2020-10-14 — Individualism: Vårt sätt att leva och tänka, Centerstudenter, Göteborg

2020-09-14 — Vart tog den moraliska liberalismen vägen? Timbro förlag

2020-09-11 — Intervju i Mariestads-Tidningen

2020-09-09 — Vad är liberalism? Liberala studenter, Uppsala

2020-09-08 — Den laddade liberalismens återkomst, i essäpodcasten Eftertanke

2020 — Om förutsättningarna för en liberal feminismFeminism – en antologi (Isobel Hadley-Kamptz, red.)

2020-06-04 — Samtal om feminism och liberalism, Timbro förlag

2020-05-13 — Replik: Matti och Onn uppvisar liberal naivitet om politisk debattLiberal Debatt

2020-05-07 — The Moral Philosophy of Evidence-based PolicymakingTransforming Evidence

2020-04-16 — Om Unorthodox, tro och individualitet i podcasten Exvangeliet

2020-04-16 — Oortodox liberalism i Aftonbladets podcast Vi tvår våra händer

2020-04-15 — Evidence-based policy as a political idealTransforming Society

2020-04-15 — ”Kollektivet kan vara ett fängelse utan murar”Aftonbladet Kultur

2020-04-14 — ”Individualismen och dess utmaningar”Smedjan

2020-02-19 — ”S har inget att lära av Victor Orbáns favorit”Aftonbladet Kultur

2020-02-14 — Individualism och liberalism i podden Prata om det

2019 —  Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice (doktorsavhandling)

2019 — Affirmative Self-Reflection as Authenticity: Problems and Possibilities. Bioethics and Political Philosophy: Nordic Perspectives – Workshop on Autonomy, Stockholm

2019 — En spekulativ, och därför tyvärr inte övertygande, förklaring till vad som leder till framgångsrika samhällenEkonomisk Debatt 47(6), 63–65

2019 — A Non-Ideal Authenticity-Based Conceptualization of Personal AutonomyMedicine, Health Care and Philosophy 22(3), 387–395

2019-12-17 — Liberalism och libertarianism, LUF Uppsala

2019-07-08 — Interview with KTH / Intervju med KTH

2019-07-03 — Individualismen kan ena socialister och liberalerFrihet

2019-05-29 — Moral Trade-Offs in the Development and Use of Biotechnology, iGEM, Stockholm University

2018 — Meeting the Moral Denialist: Teaching Ethics to Someone Who Does Not Want to be Taught Ethics. Eighth Cambridge Consortium for Bioethics Education, Paris

2018 — Två filter – en bok om kognitiva missbeteenden och om världens viktigaste frågaEkonomisk Debatt 46(4), 87–90

2018 — What Justifies Judgments of Inauthenticity? HealthCare Ethics Committee Forum 30(4), 361–377

2018 — The Impossibility of Reliably Determining the Authenticity of Desires: Implications for Informed ConsentMedicine, Health Care and Philosophy 21(1), 43–50

2018 — Autenticitet i praktiken. Autonomi i teori och praktik: Ett seminarium med filosofer och psykiatrer, Stockholm

2018 — Scrutinizing the Normative Ontology of Principlism. Methods in Applied Ethics, Trondheim

2018 — Värdepluralism och rättvisa: David Schmidtz. I P. Krassén (Red.), Ny Liberalism (s 75–106). Timbro

2018 — Politisk filosofi idag: Intervju med Elena Namli, professor i teologisk etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitetTidskrift för politisk filosofi 22(1), 13–19

2018-11-08 — Ett humeanskt försvar av äganderätter

2018-10-25 — Autonomi och frihet. Podcasten Aning.

2018-08-14 — Is gender studies a legitimate field of intellectual inquiry?

2018-06-20 — Moralfilosofi och patientcentrerad vård – vad är rätt och vad är fel? Lumell Associates

2018-04-26 — Inomborgerliga värdekonflikter från ett liberalt perspektiv, Heimdal, Uppsala

2018-03 — Högst oklart vad socialdemokrater villLiberal Debatt

2017 — The Impossibility of Reliably Determining the Authenticity of Desires: Implications for Informed Consent. The Philosophy Days, Uppsala

2017 — Siedentop, Larry, 2014. Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism. London: Penguin BooksStatsvetenskaplig tidskrift 119(2), 335–337

2017 — Personal Autonomy and Informed Consent: Conceptual and Normative Analyses (licentiatavhandling)

2017 — Politisk filosofi idag: Intervju med Åsa Burman, lektor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudierTidskrift för politisk filosofi 21(3), 29–36.

2017 — Politisk filosofi idag: Intervju med Marcus Agnafors, filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor vid Högskolan i BoråsTidskrift för politisk filosofi 21(1), 33–43.

2017-11-08 — Individualisten John Stuart Mill, LUF Storstockholm

2017-11-02 — Moraliskt ansvar och etiskt tänkande, Ingenjörer utan gränser, Uppsala

2017-10-26 — Älskade liberalism, förbannade liberaler, CS Stockholm

2017-10-01 — Älskade liberalism, förbannade liberaler, Rättviseförmedlingen

2017-05-07 — Varför filosofi är viktigt för arkeologi, Arkeloggen (återpublicerad här)

2017-04-22 — Filosofin och liberalismen, Stureakademin

2017-02-15 — En modern klassisk liberalism, CS/CUF Uppsala

2017-01-13 — Liberalism 1.0, panelsamtal, Timbro

2016 — Is Libertarianism a Thing? Problems of Libertarian Self-Ownership. Workshop on Libertarianism in Political Philosophy, Stockholm

2016 — Förord. I Butler, E. Klassisk liberalism. En introduktion (s 11–22). Timbro.

2016-10 — När ska man ingripa mot religiös fanatism? Sans 2016(4)

2016-05-31 — Individualism, autonomi och samtycke, LUF Uppsala

2016-05-14 — Nyvänsterns teori och politik, LUF:s spetsutbildning

2016-04-19 — Libertarianism vs. liberalism, LUF Stockholm

2016-04-16 — Libertarianism som policyredskap? Stureakademin

2015 — Joseph H. Carens The Ethics of ImmigrationTheoria 81(4), 380–384

2015-10-17 — Libertarianism – vilket självägandeskap? Frihetssmedjan (nu offline)

2015-07-25 — Öppna gränserna, Upsala Nya Tidning

2015-02-24 — Den nya vänstern, Geijerska studentföreningen

2014-01-07 — ‘John Locke’ om den svenska alkoholpolitiken idag, Nocturum

2014-01-07 — John Lockes filosofi tillämpad på dagens svenska alkoholpolitik, Nocturum

2014 — John Locke: Om individens naturliga rätt till sitt eget förnuft. Klassiska tänkare om alkoholfrågan, O. Jalkevik (red), Nocturum

2013-12 — Framtiden och plikterna, Svensk Linje 13(4)

2013-08-03 — Mer filosofi stärker samhälletCorren (Ledare 2013-08-06: Bildning är lära för livet)