Den politiska debatten: en liberaldemokratisk institution

Igår publicerades min replik ”Matti och Onn uppvisar liberal naivitet om politisk debatt” i Liberal Debatt. I repliken argumenterar jag att liberaler sällan, kanske till och med aldrig, borde debattera med högerextremister. Här är några tillägg som inte fick plats i repliken.

Öppna och fria debatter är politiska institutioner i liberala demokratier. Genom debatt för politiska aktörer fram sina idéer i ett civiliserat forum. Bra idéer görs bättre, dåliga idéer sorteras bort. På sikt överlever de bästa idéerna och tillåts att påverka samhället.

Genom att debattera gör också aktörerna sig själva transparenta. De redovisar inte bara sina idéer, utan visar även hur de har tagit form och varför. Debatter gör aktörerna tillgängliga för granskning och utvärdering, vilket är centralt för att utkräva ansvar av dem.

Vidare innebär debatterna att aktörernas idéer förankras hos folket. Det är nämligen inte bara genom allmänna val som politik görs legitim i liberala demokratier, utan även genom den politikskapande processen. Debatter bidrar till att upprätthålla och stärka bandet mellan väljare och deras representanter.

Högerextremister delar inte denna syn på politisk debatt. De betraktar inte den öppna och fria debatten som en politisk institution, utan som ett strategiskt redskap. I samhällen där högerextremister vinner makt är debatten en av de första institutioner som de tar bort.

Denna illiberala syn på debatt gör också extremisternas deltagande annorlunda från vår. De debatterar inte för att föra fram sina idéer utan använder debatten för att navigera sig fram till en politisk maktposition. De avslöjar inte sina idéer, hur de tar form och varför. Notera till exempel hur Jimmie Åkesson alltid avvärjer svåra frågor genom att säga ”sånt där vet inte jag, det får du fråga räknenissarna om” – som om det inte vore hans jobb och ansvar att kunna svara. Debatten gör inte de högerextrema transparenta.

Eftersom de inte respekterar den öppna och fria debatten som politisk institution har debatten inte en förankrande funktion för högerextrem politik. Men de högerextrema tror inte heller på legitimitet i liberaldemokratisk bemärkelse. De betraktar sig själva som sanna representanter för en påhittad folkvilja, och som sådana behöver de inte respektera grundläggande liberaldemokratiska institutioner. Deras politik är legitim per definition, inte per merit.

Alla som tror på den öppna och fria debatten ska välkomnas till den. Men de som inte tror på den ska hållas utanför. Deras deltagande bidrar nämligen inte till att debatten fyller sina politiska funktioner, utan endast till deras illiberala politiska kamp. Därför bör liberaler sällan, kanske till och med aldrig, debattera med högerextremister.