Doktor i filosofi

I måndags (10/6 2019) försvarade jag min avhandling Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice. Opponent var professor John Christman från Penn State University, USA. Därmed är jag nu filosofie doktor (fil.dr, Ph.D.) i filosofi.

Min avhandling handlar om personlig autonomi, vilket betyder att vara självstyrande. En autonom person lever och agerar oberoende från krafter som exempelvis ekonomiska och sociala influenser.

I avhandlingen utvecklar jag en teori om hur man kan testa autenticiteten i en persons beslutsfattande. Med ”autenticitet” menas att ett beslut är genuint eller äkta. Jag argumenterar för att det under vissa villkor är rättfärdigat att fälla omdömet att en persons beslut är inautentiskt, vilket kan ligga till grund för så kallade paternalistiska interventioner med avsikt att främja personens välbefinnande.

Avhandlingen innehåller en introduktion och fyra artiklar. Den är tillgänglig för nedladdning här. På s 139–41 finns en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.