Tumregler för internet

Jag recenserade förra året ekonomen och välfärdsforskaren Andreas Berghs bok Två filter: Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig i tidskriften Ekonomisk Debatt. Det är en utmärkt bok.

I den berättar Bergh bland annat om hur vi människor tenderar att hantera information så att den ger stöd åt övertygelser vi redan har och om hur vi är psykologiskt programmerade till att vara pessimister. Den här aspekten av det mänskliga beteendet har en negativ inverkan på politisk debatt. Vi borde försöka att bli bättre politiska varelser.

Detta gäller inte minst online. Kanske är det på internet som fenomen som gruppolarisering, faktaresistens och radikalisering märks allra mest idag. Det bör rimligtvis beskrivas som ett samhällsproblem.

Problemet ska förstås på systemnivå. Vilka institutioner kan vi förändra till vår fördel? Vilket moraliska mandat har vi att göra det på politisk väg? Och så vidare. Men problemet blir inte löst i den här texten, som i stället har ett annat, dock närliggande, syfte.

Här ges problemet en individualistisk inramning. Vad kan och borde du göra? Det är nämligen också en relevant fråga i sammanhanget.

Jag föreslår tre tumregler: (1) Ha goda samtal, (2) sköt din bubbla och (3) betala om du kan. De är avsedda att vara enkla att förstå och komma ihåg både till form och innehåll. I det som följer ska jag försöka att klargöra vad som motiverar just dessa tumregler.

1. Ha goda samtal

Föreställ dig att du sitter vid ett fikabord tillsammans med andra. Kanske är ni på ett café, i köket på jobbet eller hemma hos någon. Ni för ett samtal. Vad är det för stämning? Skämtar och skrattar ni? Eller diskuterar ni kanske politik och är oense? Känn efter.

Tänk nu att det står fyra miljarder människor kring fikabordet. Det är ungefär så många internetanvändare det finns i världen just nu, och alla kan höra vad du och dina samtalspartners talar om. De ser er. Om de vill kan de bryta sig in i samtalet – inte sällan förstör de det.

Fantasin fortsätter. Ställ en apparat på fikabordet som spelar in allt som sägs för all framtid. Gör apparaten okontrollerbar.

Föreställ dig att det finns intelligenta datorprogram som samlar in och bearbetar sånt som apparaten har spelat in och som låtsas vara en vanlig person som deltar i samtalet. Du märker ingenting. De är programmerade av stater och resursstarka organisationer för att manipulera samtalet och påverka det i olika riktningar.

Vad vill du prata om? Hur vill du uppfattas? Känner du dig trygg?

Spekulationen om fikabordet handlar om hur komplext internet är. Internet liknar inte någonting annat i mänsklighetens historia av samtal och informationsspridning. Som människor måste vi utveckla helt nya delar av våra förmågor att läsa sociala koder, delta i gemensamma aktiviteter och utbyta information.

För att fungera som sociala varelser måste vi förstå och behärska de rådande sociala villkoren. Känna till farorna. Skyddas av lag. Som enskilda individer måste vi lära oss att röra oss på internet och använda det på rätt sätt. Det gäller att möta dess utmaningar.

Ett sätt att möta utmaningarna är att försöka att ha goda samtal på internet, ungefär som vid ett fikabord. Känn in stämningen, tänk efter vad de andra vill ha ut av samtalet och delta i det på ett sätt som gör det trevligt. Var en god samtalspartner. Om ett samtal är otrevligt är det ofta bättre att lämna det än att bli arg. Ilska tjänar ingenting till.

Visa vem du är. Var öppen med vad du heter och hur du ser ut så att dem du talar med kan lära känna dig – låt dem veta att ditt konto på sociala medier inte sköts av ett datorprogram, en knapptryckarfabrik eller av någon som sitter vid fikabordet och låtsas vara någon annan. Var transparent. Förtjäna dina samtalspartners förtroende.

Villkoren är tuffa, men om vi tillsammans utvecklar sociala normer på internet och lär oss att förhålla oss till dem så kan mycket mer av teknologins potential förverkligas. Dessutom ligger det i vårt egenintresse att ha goda samtal. Det hörs ju på orden.

2. Sköt din bubbla

På sociala medier befinner du dig i en bubbla vare sig du vill eller inte. Sköt din bubbla genom att kontrollera vilka konton du interagerar med – och städa upp efter trollen!

Naturligtvis är det inte lätt att ha goda samtal med fyra miljarder främlingar vid ett manipulerat teknologiskt fikabord. Det händer att man skärmar av sig, så att säga.

Som internetanvändare väljer vi medvetet eller omedvetet att interagera med olika typer av konton och material som påverkar den information vi möts av i våra flöden och hur den paketeras för oss. Bilden vi får när vi öppnar en webbläsare eller en app i telefonen är inte allmängiltig. Den är anpassad efter vårt beteende och är ett resultat av influenser som vi måste försöka förstå och parera.

När vi är på internet befinner vi oss i vår egen bubbla. Det gäller att sköta just din egen bubbla – den är hela din värld när du är online.

Kontrollera vilka konton och kanaler du följer och interagerar med. Blockera anonyma konton, om de inte har giltiga ursäkter att sitta med rånarluva på vid fikabordet och du kan vara säker på att de inte sköter fler konton än ett. Tvinga andra att förtjäna ditt förtroende.

Hitta fasta sociala punkter, som till exempel stora och tillförlitliga nyhetssajter och offentliga informationsflöden. Lär dig hur de agerar. Om du känner dem väl när något allvarligt händer, som terroristdåd eller stora olyckor, får du en bättre överblick av situationen.

På internet är din erfarenhet och ditt omdöme din enda karta och kompass. Lär dig använda dem innan du måste göra det.

Det är också mycket lättare att ha goda samtal om man har ordning på sin bubbla. Eftersom du tar vara på olika tillförlitliga nyhets- och åsiktskällor är du mer insatt än om du vårdslöst bara hade låtit dig själv matas av datorprogrammens algoritmer. Du vet bättre.

Internet har sin egen pestsmitta, nämligen trollkonton. Trollen är anonyma eller har fejkade identiteter och sköts systematiskt i industriell skala av organisationer som har kontroll över tusentals konton. De är ofta politiskt motiverade. De kan till exempel vara avsedda att sprida felaktig information, skapa misstro och så splittring. Hugg tag i sopkvasten och städa undan efter trollen så fort de dyker upp, särskilt i dina egna trådar. Håll din bubbla ren.

3. Betala om du kan

De reklamfinansierade plattformarna i sociala medier säljer makten att påverka informationen du möter. Ta kontroll över din bubbla genom att betala om du kan.

Det finns ett sätt att ta fullständig kontroll över din bubbla: pengar. Kontrollen över informationsflöden kan köpas, frågan är bara hur. Stora organisationer köper den idag genom att finansiera olika sätt att manipulera hur folk möter information. Trollen är ett exempel, men kontrollen köps också genom att betala för att visa reklam.

Ditt fikabord är inte bara välbesökt och avlyssnat, det är också en blinkande neonskylt med budskap skräddarsydda just för dig. Klick.

Kontrollen över just din bubbla är djuptgående. Stora aktörer, som exempelvis Facebook, justerar ditt flöde så att du ska agera med det som de vill. Om du sneglar åt att lämna forumet ställer det om till krisläge och manipulerar ditt flöde så att det ska locka dig tillbaka.

Det kan verka nedslående. Men det faktum att kontrollen kan köpas betyder också att den kan bli din. Det är bara att betala. Problemet är förstås att även om den möjligheten är snitsig i teorin så finns den sällan i praktiken. Men om tillräckligt många ger uttryck för sin betalningsvilja så kanske individuell bubbelkontroll blir verklighet.

En politisk opinion för betaltjänster på sociala medier skulle belysa det faktum att kontrollen över våra bubblor är till salu, fast att den idag bara erbjuds till dem som redan har makt.

Därför borde du betala om du kan. Prenumerera. Köp premium. Det hjälper dig att sköta din bubbla och att ha goda samtal, men det gör det också lönsamt för stora aktörer att tänka på de små. Tillsammans med andra åtgärder är det ett steg i riktning mot ett bättre internet.