Vem var Mr. Schuller?

Jag har gått och tänkt på en replik som ekonomen Murray Rothbard skrev i American Economic Review på femtiotalet och som jag läste för några år sedan (1951b). Vem var repliken till? Vad handlade diskussionen om?

Repliken visade sig vara riktad till en viss Mr. George J. Schuller som året innan hade recenserat Ludwig von Mises magnum opus Human Action (Schuller 1950). Jag gick tillbaka i tidskriften och läste recensionen. När jag läste vidare fann jag ett svar från Rothbard (1951a) och en slutreplik från Schuller (1951).

I sin recension uttryckte Mr. Schuller bland annat välartikulerad kritik mot ”praxeologin”, alltså von Mises mycket kontroversiella metod. Mr. Schuller skrev så träffsäkert att jag googlade hans namn, och landade i bloggosfären.

Under 2013 skrev en för mig okänd bloggare (åtminstone) fem intressanta inlägg om misesiansk praxeologi. Ett av dem handlar om ett av mina favoritpapper om von Mises metod, Pierluigi Barrottas artikel ”A Neo-Kantian Critique of Von Mises’s Epistemology”. Ett annat handlar om ett försök att formalisera praxeologin, vilket om det lyckades skulle undanröja några av bekymren som följer av metodens ”verbala logik”. Ytterligare ett handlar om den epistemiska statusen hos praxeologin och dess handlingsaxiom.

Men två av inläggen handlar om, eller bygger på, den kritik som Mr. Schuller förde fram i replikskiftet med Rothbard i början på femtiotalet. Enligt bloggaren – som förresten är en populistisk demagog – titta inte på bloggens startsida – har Mr. Schullers kritik aldrig blivit bemött av österrikarna.

Kort sagt menar Mr. Schuller att von Mises lutar sin teori på mängder av vad som bäst kallas för stödaxiom, att dessa är outtalade, och att om man gör stödaxiomen explicita undermineras hela von Mises ”deduktiva” metod. (Jag sätter liksom bloggaren ordet ”deduktiva” inom citationstecken eftersom praxeologi tvärtemot vad misesianerna tror inte bygger på deduktion, utan – som Barrotta visar i sitt papper – på meningsanalys.)

Som ofta i bloggosfären är vissa länkar i inläggen och kommentarsfälten döda, medan andra bloggar tycks ha bytt namn och/eller adress. Men det verkar som att flera kvalificerade kommentatorer diskuterade österrikisk teori med en mycket seriös ansats åtminstone under ett halvårs tid år 2013. Och om det stämmer att misesianer aldrig har bemött Mr. Schullers kritik är det anmärkningsvärt.

Så om vad handlade Rothbards replik som jag har gått och tänkt på? Praxeologi, förstås. Och den som läser hela replikskiftet förstår att Mr. Schullers kritik flyger långt över huvudet på Rothbard. De två spelar i olika divisioner.

Mr. Schuller tar bland annat upp att von Mises inte diskuterar hur en härledning ska bedömas vara korrekt eller inkorrekt genomförd. Rothbard svarar med att upprepa – som om han kunde dunka in saken i huvudet på Mr. Schuller – att praxeologin ger absoluta sanningar! Hans motpart har bara inte förstått! Rothbards slutreplik avslöjar att tålamodet tröt:

Rather than prolong my discussion with Mr. Schuller unnecessarily by engaging further in a point-by-point refutation, I think it important to clarify the nature of praxeology and its applicability to historical events.

Sedan börjar han om från ruta ett med att beskriva praxeologin. Igen. Vilket Rothbard gör väldigt bra – repliken är en kort introduktion på lätt engelska – även om det dröjde fyra nummer innan American Economic Review publicerade den.

Jag har sökt, men hittar ingenting mer av Mr. Schuller i ämnet. Fast fler repliker hade nog inte spelat någon roll, då de första ju aldrig bet. Jag ser framför mig hur Mr. Schuller suckade – den där karln igen – och fortsatte med andra sysslor. Vilka de än var. Mr. Schuller är som person fortfarande lite av ett mysterium.

Bibliografi

Barrotta, P. 1996. A Neo-Kantian Critique of Von Mises’s Epistemology. Economics and Philosophy. 12:1. pp. 51–66

Rothbard, M. 1951a. Mises’ ”Human Action”: Comment. The American Economic Review. 41:1. pp. 181–185

Rothbard, M. 1951b. Praxeology: Reply to Mr. Schuller. The American Economic Review. 41:5. pp. 943–946

Schuller, G. 1950. Human Action: A Treatise on Economics by Ludwig von Mises. The American Economic Review. 40:3. pp. 418–422

Schuller, G. 1951. Mises’ ”Human Action”: Rejoinder. The American Economic Review. 41:1. pp. 185–190