Jag gjorde slut med Arbetsförmedlingen

Det måste ha varit våren 2009. Jag var mellan två jobb och hoppades kunna kvittera ut lite av den A- eller Alfa-kassa (någon bokstavskombination) jag troget hade betalat till i flera år. Faktum var att jag redan hade ett jobb på gång, som jag givetvis inte hade fått genom Arbetsförmedlingen utan genom egna ansträngningar, och bara behövde pengar så att jag klarade mig i en eller två månader. Gosse, det hade nog både varit enklare och gått snabbare om jag hade rånat myndigheten i stället.

Känner ni till Reglerna? Om ens livssituation inte stämmer överens med Reglerna sitter man fast. Våren 2009 flyttade jag hem till mamma samtidigt som jag försökte förklara för Arbetsförmedlingen att jag snart skulle få ett jobb, men att det var tungt just nu och inte om några månader, att det var nu jag behövde pengarna jag ansåg mig ha rätt till. Handläggarna var givetvis förstående för min situation, men uppbundna av Reglerna. Om jag bara gick en kurs – följde mallen – skulle allt ordna sig.

Sagt och gjort. Jag gick på en introduktionskurs med något fyndigt namn som ”Kom-igång-paketet” eller liknande. Där satt tre arbetslösa nissar som såg ut att inte ha gått ur sängen på hela våren, men också min gamle vän Per som liksom jag hade en livssituation som inte förutspåddes av Reglerna. Jag minns inte vad de två (!) föreläsarna sade, men jag minns innebörden: ”efter Kom-igång-paketet ska ni genomföra Skriva-CV-momentet och inom sex månader kan ni påbörja Den Stora Taxichaufförutbildningen.”

Jag ville inte bli taxichaufför, trots att föreläsarna högtidligt försäkrade att det rådde brist på sådana. Inte heller ville jag köra truck (eftersom jag redan hade gjort det och ville bort från fabriken), så än en gång misslyckades min situation med att stämma överens med Reglerna. ”Jag slösar era resurser”, sa jag, reste mig upp och lämnade lokalen. Jag gick till en handläggare och bad henne vänligt att ta bort mig ur alla register. ”Söker du inte längre jobb?” frågade hon. ”Ta bort mig bara.”

Något minut senare såg jag hur också Per lämnade lokalerna. Jag undrar om han, liksom jag, gjorde slut med Arbetsförmedlingen den dagen. Skulle tro det. Tittar man på hans Facebookprofil ser det ju ut att gå bra för honom.