Manifestation för människors lika värde

Klockan 17:00 idag på Norrmalmstorg i Stockholm samlas vi för att manifestera för människors lika värde. Initiativtagare är Sakine Madon, redaktör och debattör, och syftet är att markera mot nazism, rasism och våld. Bland talarna finns bland andra Mona Sahlin, Birgitta Ohlsson och Dilsa Demirbag-Sten.

Under det senaste året tycks den politiska aktivismen ha ökat i Sverige, både till frekvens och styrka. Orsakerna kan vara flera. Våldet kan ha ökat, eller rapporteringen och missnöjet kring det. Orsaksförhållanden är inte mitt huvudsakliga kompetensområde och jag gör inte anspråk på att bättre än någon annan kunna svara på varför världen ser ut som den gör.

Däremot anser jag mig kunna identifiera några idéer bakom den politiska stämningen i Sverige. Jag vänder mig då till filosofen Hannah Arendt, som skrev (ungefär) att kraft uppstår när många olika viljor och intentioner når en tillfällig överenskommelse och agerar tillsammans.* I Sverige tycks denna typ av kraft ha uppstått. Liberaler, som har en intellektuell snarare än en handgriplig tradition av aktivism, går idag sida vid sida med vänsterorienterade.

Problemen formuleras på olika vis, men ändamålet är detsamma. I Sverige finns nu en kraft som verkar för människors lika värde och för det fredligt demokratiska samtalet. Vi står enade. Låt oss främja och hylla denna kraft genom att peka på likheter i stället för på skillnader.

Vi ses på Norrmalmstorg!

Här är en länk till eventet på Facebook.

* ”Kraft” = power. Läs gärna Arendts inspirerande bok Human Condition